Eventy projekty autorskie

Campus cup 1

Campus cup 2

Dni miasta Głogowa - naszym udziałem w dniach miasta Głogowa było zorganizowanie wraz ze stowarzyszeniem Port Głogów atrakcji wykorzystującej tereny nadodrzańskie. Podjęliśmy się wielkiego przedsięwzięcia jakim była otwarta dla mieszkańców tyrolka rozwieszona nad jednym z koryt Odry.  

I Puchar Polski Zachodniej Ratownictwa Wodnego i Działań Przeciwpowodziowych w Bytomiu Odrzańskim - naszym udziałem w projekcie była jedna z ważniejszych konkurencji, a na pewno najbardziej widowiskowa. Zamontowaliśmy potężną tyrole o długości 150 metrów rozpiętą pomiędzy dwoma brzegami Odry.

Impreza integracyjna firmy MASTER - specjalnie dla firmy MASTER zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy na terenie ośrodka wypoczynkowego, należącego do firmy, tymczasowy alpinistyczny tor przeszkód, na którym zostały rozegrane manewry drużynowe według stworzonego przez nas konspektu. Poza podstawowymi atrakcjami jakimi są m.in. przeciąganie liny czy strzelnic zaoferowaliśmy wspinaczkę po skrzynkach, transport rannego w trudnym terenie z wykorzystaniem pobliskiego jeziora oraz zjazd tyrolski. Dla podniesienia atrakcyjności oprawy imprezy wykorzystaliśmy elementy pirotechniczne, które w połączeniu z tematem imprezy dały niepowtarzalny efekt.