L O A D I N G

Opis usługi

Audyty bezpieczeństwa zapewniane przez Meander Sport mają na celu sprawdzenie zgodności z minimalnymi wymaganiami polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Opierają się one na obowiązujących przepisach i międzynarodowych normach opracowanych w tej dziedzinie. Audyt bezpieczeństwa pracy na wysokości przeprowadzany przez Meander Sport składa się z kilku etapów.

 

Audyt bezpieczeństwa – aranżacja faz

Pierwszym etapem audytu bezpieczeństwa jest precyzyjne przygotowanie planu oraz zakresu i harmonogramu działań.

 

Drugim etapem jest zapoznanie się z firmami przeprowadzającymi audyty bezpieczeństwa.

 

  1. Przejrzyj organizację i warunki pracy stanowisk pracy, na których istnieje ryzyko upadku z wysokości.
  2. Zweryfikuj, czy spełnione są minimalne wymagania techniczne dla infrastruktury budowlanej i czy jest ona wykonywana w miejscu lub miejscu pracy na wysokości.
  3. Losowo obserwuj przebieg pracy na każdym stanowisku – w celu ustalenia, czy pracownicy przestrzegają przepisów ochrony zdrowia i życia przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
  4. Przeglądać dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną, w tym regularne szkolenia BHP, szkolenia dotyczące pracy na wysokości, badania lekarskie itp.
  5. Sprawdź środki ochrony osobistej pod kątem upadków z wysokości pod kątem skuteczności i bieżących przeglądów okresowych.
  6. Określ skuteczność zastosowanych środków ochrony zbiorowej.

 

Trzeci etap to przygotowanie podsumowania wizyty – raportu z przeprowadzonych działań oraz wskazania obszarów, w których nie zostały spełnione wymogi bezpieczeństwa. Zaproponuj najlepsze rozwiązania chroniące pracowników podczas wykonywania pracy. Dostarczaj klientom raporty z audytów bezpieczeństwa.

 

Audyt bezpieczeństwa kończy się podsumowaniem i raportem końcowym, wskazującym główne obszary, w których w pierwszej kolejności należy wdrożyć działania naprawcze.

Zachęcamy do kontaktu z nami w każdej chwili