L O A D I N G

Opis usługi

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, proponujemy usługę kompleksowego audytu BHP. Z należytą starannością weryfikujemy warunki stanowisk pracy, w których istnieje ryzyko upadku z wysokości. Nadzorujemy stosowanie się pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz wnikliwie przeglądamy dokumentację dotyczącą przebytych szkoleń i aktualnych badań lekarskich. W etapie końcowym sporządzimy podsumowanie, które określi konkretne miejsca, w których zabezpieczenia BHP nie spełniły prawnych wymagań. Dzięki temu zostaną wykazane obszary, w których należy podjąć działania zapewniające stuprocentowe bezpieczeństwo. Nasi doświadczeni specjaliści zadbają o to, aby praca w Twojej firmie przebiegała bez żadnego ryzyka. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i konsultacji!

Zadbaj o bezpieczeństwo pracy na wysokości – ŚOI

Podczas prac na wysokościach jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa są środki ochrony indywidualnej. Są one podstawowym wyposażeniem każdego alpinisty. Pewność, iż sprzęt nie zawiedzie, musi być absolutna, dlatego oferujemy przegląd szelek bezpieczeństwa oraz systemów asekuracji. Ocena ryzyka zawodowego w pracy na wysokości jest nieodłącznym elementem. Liny, lonże, uprzęże i reszta osprzętu muszą być regularnie poddawane przeglądom. Takie działanie zapewni bezpieczeństwo nie tylko danemu pracownikowi, ale również osobom trzecim.

Serwis środków ochrony indywidualnej – przepisy BHP na wysokości

Prace na wysokościach wymagają przestrzegania zasad BHP, aby wszystko odbywało się, jak należy – bez nieszczęśliwych wypadków i narażania życia. Systematyczne przeprowadzanie audytów, przeglądów, serwisów oraz ciągły nadzór prac to rozwiązania kontrolne, które skutecznie zminimalizują ryzyko wynikające ze specyfiki wykonywanego zawodu. Bezpieczna praca na wysokości ma miejsce tylko w przypadku, gdy środki ochrony indywidualnej dają stuprocentową gwarancję niezawodności. Z tego powodu oferujemy nie tylko przeglądy szelek bezpieczeństwa w Głogowie, ale również ich serwis. Kompleksowa i rzetelna naprawa pod okiem naszych specjalistów zapewni bezawaryjną pracę alpinistów.


Audyty bezpieczeństwa zapewniane przez Meander Sport mają na celu sprawdzenie zgodności z minimalnymi wymaganiami polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Opierają się one na obowiązujących przepisach i międzynarodowych normach opracowanych w tej dziedzinie. Audyt bezpieczeństwa pracy na wysokości przeprowadzany przez Meander Sport składa się z kilku etapów.

 

Audyt bezpieczeństwa – aranżacja faz

Pierwszym etapem audytu bezpieczeństwa jest precyzyjne przygotowanie planu oraz zakresu i harmonogramu działań.

 

Drugim etapem jest zapoznanie się z firmami przeprowadzającymi audyty bezpieczeństwa.

 

  1. Przejrzyj organizację i warunki pracy stanowisk pracy, na których istnieje ryzyko upadku z wysokości.
  2. Zweryfikuj, czy spełnione są minimalne wymagania techniczne dla infrastruktury budowlanej i czy jest ona wykonywana w miejscu lub miejscu pracy na wysokości.
  3. Losowo obserwuj przebieg pracy na każdym stanowisku – w celu ustalenia, czy pracownicy przestrzegają przepisów ochrony zdrowia i życia przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
  4. Przeglądać dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną, w tym regularne szkolenia BHP, szkolenia dotyczące pracy na wysokości, badania lekarskie itp.
  5. Sprawdź środki ochrony osobistej pod kątem upadków z wysokości pod kątem skuteczności i bieżących przeglądów okresowych.
  6. Określ skuteczność zastosowanych środków ochrony zbiorowej.

 

Trzeci etap to przygotowanie podsumowania wizyty – raportu z przeprowadzonych działań oraz wskazania obszarów, w których nie zostały spełnione wymogi bezpieczeństwa. Zaproponuj najlepsze rozwiązania chroniące pracowników podczas wykonywania pracy. Dostarczaj klientom raporty z audytów bezpieczeństwa.

 

Audyt bezpieczeństwa kończy się podsumowaniem i raportem końcowym, wskazującym główne obszary, w których w pierwszej kolejności należy wdrożyć działania naprawcze.

Zachęcamy do kontaktu z nami w każdej chwili